Privacy Statement

Wij, ZHOO.NL vinden jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen we er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Om je aanvragen voor onze gratis inspiratiemails met tips, oefeningen, video’s en nieuwe evenementen of om je bestelling van een van onze diensten zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van je nodig.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruiken we je emailadres en naam om de opgevraagde informatie en of onze gratis inspiratiemails te sturen.

In dit Privacy Statement delen we hoe we die gegevens of informatie die je met ons deelt gebruiken. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:

1. online als je een van onze websites behorende bij ZHOO.NL bezoekt, zoals www.zhoo.nl en www.terugnaardeoorsprong; en

2. offline als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan ons geeft op een event of omdat je de nadere informatie en of onze gratis inspiratiemails wilt ontvangen of wanneer je een dienst offline koopt.

Door onze websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en die van toepassing zijn op onze websites. Ook wanneer je offline gegevens met ons deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

We slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al onze websites worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

De informatie die we verzamelen

Op onze websites verzamelen en/of ontvangen we twee soorten informatie:

1. Persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt

Als je je aanmeldt om de inspiratiemails of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan één van onze enquêtes of je aanmeldt voor een andere vorm van gratis inspiratie, dan vragen we je je gegevens met ons te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.

We verzamelen geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met ons hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om gratis inspiratiemails en of andere informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst aanschaft, vragen we naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je telefoonnummer. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vragen we je BTW nummer zodat we de BTW kunnen verleggen. Je telefoonnummer vragen we om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst(en) of om afspraken in te plannen voor het leveren van de dienst(en).

2. Persoonsgegevens die om technische redenen automatisch aan ons worden doorgegeven

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. Zoals het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je onze website bezocht. We verwijzen je naar de Gebruikersvoorwaarden voor meer informatie over cookies op onze websites.

Hoe we je gegevens gebruiken

  • we mailen je om de diensten die je hebt gekocht te leveren, zoals, de bevestiging, de informatie tijdens en na training en of workshop en de factuur. We sturen je als je een dienst bij ons hebt gekocht na toestemming daarna onze gratis inspiratiemails met tips, oefeningen, video’s en nieuwe evenementen.
  • we mailen je (als je geen dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, onze gratis inspiratiemails en of andere informatie
  • we mailen je mogelijk ook om je feedback te vragen over diensten

Samenwerkingspartners

Op onze website plaatsen we links naar externe websites van samenwerkingspartners als we denken dat die informatie waardevol voor je is. We hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. We raden je aan de Privacy Statement van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

De informatie die je gedeeld hebt inzien en aanpassen

Als je je hebt aangemeld op onze websites voor onze gratis inspiratiemails of andere informatie mailen we je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat we je beloofd hebben. We gebruiken hiervoor het mailprogramma MailChimp. Dat betekent dat MailChimp jouw gegevens ook ontvangt. We verwerken deze gegevens voor zolang als je op onze maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat je de laatste mail hebt ontvangen voor een van gratis inspiratiemails met tips, oefeningen, video’s en informatie. De gegevens die je aan ons hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar info@zhoo.nl. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van ons ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor onze inspiratiemails, zullen we je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en e mails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kunnen we (een deel van) de diensten niet aan je leveren en we komen graag na wat we beloven!

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je ons hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar info@zhoo.nl. Tot slot wijzen we je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let op met informatie die je openlijk deelt onder meer op onze websites of social media

We vinden jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op onze blogs of op onze social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Eventuele wijzigingen van onze websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. We raden je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

Vragen over het Privacy Statement

We houden dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@zhoo.nl zet “privacy statement” in de onderwerp regel van je email.

ZHOO.NL
Bankertlaan 22
6881 EE Velp